You are currently viewing Trốn Nợ Tại Xã Điền Lộc – Bùi Văn Tân – 046095012957 – Xã Điền Lộc – 0983235204
Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế

Trốn Nợ Tại Xã Điền Lộc – Bùi Văn Tân – 046095012957 – Xã Điền Lộc – 0983235204

Trốn Nợ Tại Xã Điền Lộc – Bùi Văn Tân – 046095012957 – Xã Điền Lộc – 0983235204

Con người khác con vật ở chỗ có ý thức.

Không có ý thức thì không phải con người.

Cho mấy thằng lầy mượn tiền ức chế lắm,.

Ngày vay thì bầu trời xanh biêng biếc.

Ngày trả thì gọi như điếc, như câm.

Giúp vật, vật trả ơn.

Giúp người, người trả oán .

Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế

Bùi Văn Tân - Xã Điền Lôc Mượn Tiền Không Chịu Trả.
Bùi Văn Tân – Xã Điền Lôc Mượn Tiền Không Chịu Trả.

Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
Nợ không trả xa Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế

Đòi lại tiền của mình đã cho vay, tôi lại vừa có thêm 1 kẻ thù.

Trả lời