Read more about the article 15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số
Vương Thành Chu đã sống ở dưới chân cầu vượt sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh được 15 năm.

15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số

TRUNG QUỐC : 15 năm qua, Vương Thành Chu sống dưới chân cầu vượt sông Dương Tử ở Trùng Khánh để nghiên cứu xổ số với hy vọng có ngày…

Continue Reading15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số