You are currently viewing 15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số
Vương Thành Chu đã sống ở dưới chân cầu vượt sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh được 15 năm.

15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số

Trả lời