NỐI MI – UỐN MI – LÀM ĐẸP TẠI ĐÀ NẴNG

Điện Thoại : 089 823 33 29 ( Linh )
Đặc biệt: Có nhận Nối, Uốn Mi tại nhà.